Grensrechter

Alle teams zijn verplicht aan een wedstrijd te beginnen met een vlagger langs de lijn. Wanneer hier niet aan wordt voldaan wordt een boete opgelegd. Daarbij gaat het niet alleen om geld, maar kan het ook om wedstrijdpunten gaan. Het wordt hierdoor van groot belang voor elk team te zorgen voor een vlagger. Zie onderstaand schema hoe dit is opgedeeld:

Aantal X Overtreding Boete Extra straf
1 Geen vlagger € 25,- Geen
2 Geen vlagger € 25,- Geen
3 Geen vlagger € 25,- Geen
4-5 Geen vlagger € 25,- 1 punt mindering per X
6-7 Geen vlagger € 25,- 2 punten mindering per X
8 en meer Geen vlagger € 25,- 3 punten mindering per X

Tijdwaarneming

De volgende regels gelden bij de tijdwaarneming:

  • Minimaal 2 personen;
  • Deze personen dienen alle wedstrijden aanwezig te zijn;
  • Er mag geen alcohol genuttigd worden tijdens de tijdwaarneming;
  • De tijdwaarneming dient 15 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd in de hal te zijn en zich hebben gemeld bij de zaalcommissaris.

Hieronder de reglementen van de SRZA:

Wedstrijdformulier

Elk team dient voor de aanvang van de wedstrijd het wedstrijdformulier ingevuld in te leveren bij de tijdwaarneming.

Wedstrijd afzeggen

Wij streven er naar het wedstrijd schema zo spoedig mogelijk online te zetten en direct voor het hele seizoen. Het kan natuurlijk gebeuren dat je een keer te weinig mensen hebt om te kunnen voetballen. Er bestaat een mogelijkheid een wedstrijd af te zeggen. De gevolgen zijn als volgt;

  1. twee weken voor aanvang wedstrijd: 5-0 verloren;
  2. Tussen twee en één week voor aanvang wedstrijd: 5-0 verloren en 150 euro boete;
  3. Eén week voor aanvang wedstrijd: 5-0 verloren, 150 euro boete en drie punten in mindering.

Let op, er kunnen geen wedstrijden geruild of gewijzigd (bijv van tijd) worden en dit zal worden gezien als een afzegging. Er zijn uiteraard specifieke uitzonderingen mogelijk maar deze worden ten alle tijde beoordeeld door het bestuur. Niet op komen dagen kent dezelfde gevolgen als punt drie in bovenstaande opsomming.