Algemene informatie

  • Inschrijving wordt bij inleveren (digitaal) gecontroleerd door een bestuurslid SRZA (ledenadministratie heeft eindcontrole)
  • Alles wat niet leesbaar is dan wel een foto die niet duidelijk is, wordt niet geaccepteerd
  • Inschrijven kan tot 30 juni
  • Dit jaar hanteert de stichting een maximaal aantal teams. Hierdoor geldt vol=vol.

Inschrijven nieuwe teams
Nieuwe teams dienen zich volledig online in te schrijven via deze pagina. Als het formulier volledig is ingevuld, het inschrijfgeld betaald is en de inschrijving door een bestuurslid SRZA gecontroleerd is krijgt de contactpersoon per mail de bevestiging dat de inschrijving is verwerkt. Je bent dan met je team ingeschreven. Inschrijven kan via deze pagina.

Inschrijven bestaande teams
Ook bestaande teams dienen zich volledig online in te schrijven voor komend seizoen. De contactpersonen kunnen dit via deze pagina doen.

Inschrijfavond
Inschrijven verloopt geheel digitaal!

Inschrijfkosten
Inschrijfkosten voor bestaande en nieuwe teams is 1050 euro!

Contactpersoon
In ons reglement staat dat degene die als contactpersoon fungeert makkelijk te bereiken moet zijn. Dus een postbus is geen geldig adres. Er dient altijd een geldig & recent mobiel telefoonnummer en een geldig e-mailadres bekend te zijn bij de SRZA. Een contactpersoon dient minimaal 18 jaar te zijn. Voor spelregels, statuten, nieuws, wedstrijden dergelijke kijk op onze website onder ‘SRZA’

Spelers
De volgende eisen worden gesteld aan deelnemers aan de competitie

  • Deelnemer is minimaal 17 jaar;
  • Deelnemer woont in Almere;
  • Indien deelnemer niet in Almere woont dient hij in Almere te werken (minimaal 20 uur per week, werkgeversverklaring verplicht);
  • Pasfoto voldoet aan dezelfde eisen als die voor een foto voor een paspoort gelden.

Iemand woont in de Gemeente Almere, indien hij/zij in het bevolkingsregister van Almere is ingeschreven en in Almere een zelfstandig huishouden voert, dan wel bij de ouders in Almere feitelijk inwoont.

Er mag per team maximaal 2 deelnemers ingeschreven worden die niet in Almere wonen dan wel werken.

Naamswijziging team
Tijdens de inschrijvingen voor het komende seizoen zijn er geen extra kosten verbonden aan het wijzigen van de teamnaam. Laat dit wel op tijd weten. Tijdens het seizoen is het ook mogelijk om van naam te veranderen maar dan kost dit € 100,-.

Spelers inschrijven
Bestaande teams kunnen via Mijn Team spelers inschrijven. Dat is kosteloos tot en met 31 juli.
Verander je tijdens het seizoen van team, dan moet je 120 dagen wachten voordat je weer mag voetballen en kost het inschrijven € 15,-.

Spelers uitschrijven
Bestaande teams kunnen via Mijn Team spelers uitschrijven.

Betaling inschrijfgeld / boetes
Bij inschrijving dient het inschrijfgeld volledig te worden betaald.
Openstaande boetes dienen volledig te worden betaald.
Teams die niet op tijd betalen worden niet ingedeeld in de competitie.