De Stichting Recreatief Zaalvoetbal Almere is een non-profit organisatie die uitsluitend met vrijwilligers werkt. De afgelopen seizoenen zijn door Covid-19 behoorlijk anders geweest dan we gewend zijn. Daarnaast zien we dat de kosten de afgelopen jaren sterk zijn toegenomen. Ten tijde van onzekerheid door Covid-19 hebben we de prijzen gelijk kunnen houden maar inmiddels zijn we genoodzaakt de prijzen aan te passen om de kosten te kunnen dekken. Dit houdt in dat we per heden de volgende prijzen zullen hanteren:

Inschrijfgeld: 1025 euro
Boete geen vlagger: 25 euro
Team niet op komen dagen wedstrijd: 150 euro*
Team niet op komen dagen tijdwaarneming: 200 euro*
Kosten inschrijving speler gedurende het seizoen: 20 euro

* Aantal punten in mindering blijft gelijk