Reglementen

Alle teams zijn verplicht aan een wedstrijd te beginnen met een vlagger langs de lijn. Wanneer hier niet aan wordt voldaan wordt een boete opgelegd. Daarbij gaat het niet alleen om geld, maar kan het ook om wedstrijdpunten gaan. Het wordt hierdoor van groot belang voor elk team te zorgen voor een vlagger. Zie onderstaand schema voor hoe dit is opgedeeld:

Aantal X Overtreding Boete Extra straf Gevolg
1 Geen vlagger € 15,- Geen
2 Geen vlagger € 15,- Geen
3 Geen vlagger € 15,- Geen
4-5 Geen vlagger € 15,- 1 punt mindering per X
6-7 Geen vlagger € 15,- 2 punten mindering per X
8 en meer Geen vlagger € 15,- 3 punten mindering per X Bestuursbesluit over verdere deelname team

 

Tijdwaarneming:

De volgende regels gelden bij de tijdwaarneming:

  • Minimaal 2 personen;
  • Deze personen dienen alle wedstrijden aanwezig te zijn;
  • Er mag geen alcohol genuttigd worden tijdens de tijdwaarneming;
  • De tijdwaarneming dient 15 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd in de hal te zijn en zich hebben gemeld bij de zaalcommissaris.

Hieronder de reglementen van de SRZA:

Wedstrijdformulier

Elk team dient voor de aanvang van de wedstrijd het wedstrijdformulier ingevuld in te leveren bij de tijdwaarneming.