Beste sporters en vrijwilligers,
Zo kort na het bericht dat we op 1 oktober het zaalvoetbalseizoen gaan beginnen, moeten we jullie nu helaas een heel ander besluit meedelen. Het seizoen 2020-2021 zal in zijn geheelNIET worden gespeeld. Het bestuur van de SRZA heeft het moeilijke besluit moeten nemen om het hele seizoen niet te voetballen. In deze mail leggen we dat besluit uit en gaan we in op de praktische gevolgen.
Waarom niet voetballen?
Als bestuur willen we iedereen het liefste laten zaalvoetballen. Er zijn vier zaken die we daarvoor nodig hebben:
1. heldere regels van de overheid die voor langere tijd vaststaan
2. vrijwilligers
3. teams
4. beperkte financiële risico’s
Alle vier zijn het komende jaar onzeker.
Volgens de nieuwe regels die deze week ingaan, mag er geen publiek in de zaal, mogen kleedkamers niet worden gebruikt (geen 1,5 meter afstand), maar mag er wel worden gespeeld.
De nieuwe regels zijn alweer scherper dan in juli afgekondigd en een verdere verscherping ligt op de loer. Het stelt het SRZA-bestuur voor het probleem dat we steeds moeten inspelen op nieuwe regels, wat tijd en moeite kost. De nieuwe beperkende regels van de overheid zorgen er nu al voor dat het onzeker is of we zouden kunnen starten en de kans is groot dat we later in het jaar moeten stoppen. Bovendien zijn we verantwoordelijk voor het handhaven van de regels. Dat lukt eerlijk gezegd nu al niet. Zeker als we in de gaten moeten houden dat er geen publiek is.
Dan zijn er de vrijwilligers en de teams. Als van beide groepen maar een paar mensen of teams afhaken, dan wordt het praktisch onmogelijk de competities te draaien. Als een deel van de vrijwilligers het gezondheidsrisico niet willen lopen, kan er niet worden gevoetbald. Als te veel vrijwilligers het virus oplopen, kan er niet worden gevoetbald. Of een combinatie daarvan.
Als er een paar teams uit een competitie zich in de loop van de competitie terugtrekken vanwege hun risico-inschatting en/of een besmetting dan loopt die competitie in het honderd. Elke verandering leidt bovendien tot nieuwe planningen en daarmee veel extra werk waar we geen vrijwilligers voor hebben.
Als laatste de financiële risico’s. De SRZA huurt zalen bij de gemeente Almere en vraagt teams inschrijfgeld om de huur te betalen. Als wij niet huren of niet leveren (geen competitie) kan er discussie ontstaan over of de financiële aspecten. De stichting SRZA heeft beperkt geld om dergelijke financiële risico’s op te vangen.
Deze vier overwegingen bij elkaar, die elkaar ook versterken, heeft het bestuur er toe gebracht dit seizoen niet te voetballen. We houden 1 slag om de arm. Stel dat er kort na de jaarwisseling zich toch een mogelijkheid voordoet, dan melden wij ons weer bij jullie. Want wij doen niets liever dan voetballen.
 
Gevolgen besluit
Als gevolg van het besluit te stoppen heeft het bestuur besloten het inschrijfgeld voor 2020-2021 terug te geven aan de teams. De contactpersonen worden hier per mail over geïnformeerd.
In principe gaan we in juni 2021 de inschrijving openen voor het nieuwe seizoen. Daarvan brengen we jullie tijdig op de hoogte. Wellicht gaan we eerder voetballen. In dat geval melden we ons dus eerder.
Tot slot. De SRZA bestaat 40 jaar. We hebben dat met de vrijwilligers vorig jaar kunnen vieren. We hadden er ontzettend veel zin in van het 41-ste seizoen een prachtig jaar te maken. Het coronavirus gooit roet in het eten. Wij balen daarvan. We hopen dat jullie ons besluit kunnen begrijpen en hopen nog meer jullie volgend jaar terug te zien.
Blijf gezond!
Met sportieve groet namens het bestuur van de SRZA,
Dolf Rogmans

Voorzitter